BG
 

Изработка, доставка и монтаж на стоманена пирамида в складов силоз 3

Производство, доставка и монтаж на 53 400 кг метална конструкция.

Заваряване на елементи

Монтаж на конзоли, аерационни кутии, други елементи и дъга.

Събиране и монтаж на шибри, захранващи кутии, клапи, плочи.

Монтаж на тръбна система сгъстен въздух – 6 бара.

Монтаж конектор тип А и тип Б

Меню