гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

Компанията

Основен предмет на дейност на "Техноинженеринг" EООД е монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, производство на изделия и резервни части за тях. Производство и монтаж на метални конструкции, резервоари, силози. Височинен монтаж и услуги по алпийски метод.

Основавайки се на продължителен практически опит и разчитайки на висококвалифициран инженерно-технически персонал, предлагаме подходящи решения, адаптирани към индивидуалните нужди, изисквания и възможности на Възложителя, независимо от обема и сложността на работа.

Техноинженеринг ЕООД има собствена производствена база за производство на метални конструкции, резервоари, резервни части и тръбопроводи. Базата е оборудвана с високотехнологични машини с цифрово програмно управление на водещи производители за разкрой, рязане, заваряване, пробиване и механо-обработка. Произвежданите изделия са съгласно внедрените стандарти за производствен контрол EN1090 и EN3834.структура

"Техноинженеринг" EООД има изградена управленска структура, която в голяма степен способства за осъществяване на фирмените
цели и за удовлетворяване потребностите на клиента.

Състои се от няколко основни отдела, ръководени от висококвалифицирани специалисти.