BG
 

Модификация на складов силоз 3

Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция – 7 425 кг и решетъчни скари и стъпала – 69,3 кв. м

Изработка, доставка и монтаж на закладни части и капаци.

Изработка,доставка и монтаж на стоманени парапети височина 1,40 м и височина 2,00 м.

Доставка и монтаж на преградни стени.

Събиране и монтаж на 2 броя въздуходувки и вентилатор 1 бр.

Събиране и монтаж на аерационни кутии, включително монтаж на платното.

Монтаж на електрически телфери.

Събиране и монтаж на шибъри, захранващи кутии, клапи, плочи

 Събиране и монтаж на пневмоканали, улеи, изсипващи глави, включително монтаж на мрежа.

Събиране и монтаж на шумозаглушител, бързи връзки, датчици за налягане и манометри със спирателни кранове.

Събиране и монтаж на клапа тип пеперуда DN 40 и DN 50

Събиране и монтаж на клапа тип пеперуда DN 80 и DN 100

Събиране и монтаж на кран сферичен с дръжка DN 15 до DN 100;

Доставка и монтаж на стоманени тръби и тръбни части от различни диаметри 

         Монтаж на стоманени дъги DN 40 DN 50 .

         Монтаж на тръбна система сгъстен въздух – 6 бара.

         Монтаж колектори за тръбни системи на аерационните кутии.

Меню