BG
 

XBO

Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96 % в цех ХВО

 

Меню