гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

XBO

Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96 % в цех ХВО