гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

TTP2

 • От 02.09.2015 до 17.03.2016 Подмяна GRP тръбопроводи
 • DN 250, PN 6 за окисляващ въздух с неръждаеми DN 200,
 • PN 6 в участъка от общия колектор до Абсорбер 7 и 8
 • От 05.02.2016 до 23.02.2017 Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и Пепелоизвоз
 • От 11.03.2016 до 06.04.2016 Среден ремонт на мелещи вентилатори, горивни уредби и газозаборни шахти на ППС-1В на КА-1
 • От 11.03.2016 до 06.04.2016 Среден ремонт на мелещи вентилатори, горивни уредби и газозаборни шахти на ППС-1Б на КА-1
 • От 04.04.2016 до 18.05.2016 Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9А
 • От 04.04.2016 до 30.05.2016 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10А
 • От 20.04.2016 до 12.04.2018 Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски по съоръжения в цех СОИ бл.1-4
 • От 13.05.2016 до 27.06.2016 Реконструкция на системата за окисляващ въздух и газоходи суров газ на СОИ блок 5-6
 • От 11.07.2016 до 12.10.2016 Основен ремонт на КРС 6В
 • От 11.07.2016 до 22.08.2016 Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40 „А” и
 • Дробилка втора степен (Др. ІІ ст.) „А”
 • От 11.07.2016 до 06.10.2016 Основен ремонт на Валково сито (ВС) 220 "А" и Дробилка първа степен (Др. І ст.) "А"
 • От 03.08.2016 до 03.08.2018 Услуги, свързани с извършване на средни ремонтни дейности по абсорбери 1 и 2 и прилежащите им съоръжения
 • От 11.11.2016 до 19.12.2016 Среден ремонт на МВ, ГУ и ГШ  на ППС-12 И
 • От 11.11.2016 до 19.12.2016 Среден ремонт на МВ, ГУ и ГШ  на ППС-12 Ж
 • От 22.03.2017до 27.07.2017Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж
 • От 22.03.2017 до27.07.2017 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И
 • От 22.03.2017 до27.07.2017 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Е
 • От 31.07.2017до 11.09.2017 Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-11И
 • От 07.11.2017до 18.12.2017 Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е
 • От 07.11.2017до 18.12.2017 Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж
 • От 27.02.2018 до 27.04.2018 Доставка и монтаж на мобилни станции за апаратура за измерване на емисии на вход СОИ-1 и СОИ-2 
 • От 28.02.2018 до Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахати (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-2А на КА-2
 • От 28.02.2018 до Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахати (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-2Б на КА-2
 • От 28.02.2018 до Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахати (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-2В на КА-2
 • От 28.02.2018 до Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахати (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-2Г на КА-2
 •  От 19.04.2018Доставка на резервни части за ППС и ИВП на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
 • От 19.04.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-7А на КА-7
 • От 19.04.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-7Б на КА-7
 • От 19.04.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-7В на КА-7
 • От 19.04.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-7Г на КА-7
 • От 04.06.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор  (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10А на КА-10”
 • От 04.06.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор  (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10Б на КА-10”
 • От 04.06.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор  (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10В на КА-10”
 • От 04.06.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор  (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10Г на КА-10” 
 • От 04.06.2018 Среден ремонт на мелещ вентилатор  (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10Д на КА-10”
 • СР на ППС 1А на КА-1
 • СР на ППС 1Б на КА-1
 • СР на ППС 1В на КА-1
 • СР на ППС 1Г на КА-1
 • Среден ремонт на ППС 7А КА-7
 • Среден ремонт на ППС 7Б КА-7
 • Среден ремонт на ППС 7В КА-7
 • Среден ремонт на ППС 7Г КА-7
 • "Частично възстановяване на Реактор утаител-2 в цех ХВО и Режими"
 • "Среден ремонт на МВ, ГУ и ГШ  на ППС-11В на КА11
 • Среден ремонт на МВ, ГУ и ГШ  на ППС-11Г на КА11
 • ОР на  МВ и ГЗШ на ППС-10Д на КА-10
 • ОР на  МВ и ГЗШ на ППС-10Е на КА-10
 • От 26.02.2020 "„Доставка на резервни части за ППС, ИВП,хидрошлакоотделяне (ХШО) и ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ "
 • от 28.02.2020""Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1 А на КА-1"
 • от 28.02.2020"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1 Б на КА-1"
 • от 28.02.2020"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1 В на КА-1"
 • от 28.02.2020"Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1 Г на КА-1" 
 • 09.06.2020""Основен ремонт на прахоприготвяща система ППС-9Ж на КА-9 "
 • 09.06.2020""Основен ремонт на прахоприготвяща система ППС-9И на КА-9 "
 • 30.07.2020"Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-6В на КА-6
 • 05.08.2020"Подмяна на тръбопровод "добавъчна  вода" от Бл. 8 до БПС-3
 • 17.08.2020"Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96 % в цех ХВО
 • 27.08.2020"Изработка на Диск ІІ
 • 01.09.2020"ОР на Валково сито (ВС) 40А и Дробилка втора степен (ДР.ІІст.)А
 • 01.09.2020"ОР на Комбинирано роторно съоръжение (КРС) 6Б