гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

TITAN

 • От 23.03.2016 до 19.12.2016 Демонтаж на съществуваща стоманена конструкция и монтаж на нова стоманена конструкция
 •  От 30.11.2016 до 19.12.2016  Доставка и монтаж на механични анкери и стоманена конструкция
 • От 16.10.2017  до 20 .12.2017 Строително - ремонтни работи по тухлени стени и демонтаж на метални конструкции в Топлообменна кула и Суровинни мелници
 • От 31.10 .2017 до 13.07.2018 Обновяване на обходни пешеходни  мостове и пасарелки между покривите на силози за цимент
 • От 13.12.2017 до 26.06.20178Подмяна компенсатор на газоход между ВИГ5  и ВОК на пещ5
 • От 22.12.2017 до 18.04.2018 Доставка и монтаж на стоманена конструкция за газоход на охладителна кула 5
 • От 13.12.2018 до 20.12.2018 Подмяна на износена част от газоход
 • От 12.04.2019 до 10.07.2019 Ръкавен филтър
 • От 07.11.2019Дейности по ремонт на циментов силоз на бетонов възел Военна Рампа
 • От 20.11.2019 до 17.02.2020 Подмяна на компенсатори
 • От 2.12.2019 до 5.12.2019Ремонт на скарен охладител
 • От  08.01.2020 до 30 .10. 2020 Строителство на система за транспортиране на сурово брашно до складови силози № 3 и № 4
 • От 14.02.2020 до 30.10.2020 Изработка, доставка и монтаж на стоманена пирамида в
 • складов силоз 3
 • От 05.02.2020 до Инсталация за алтернативни горива
 • От 08.01.2020 Вътрешно почистване на силози 1, 2, 3, 4