гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

NEOCHIM

 •  От 08.06.2016 до 08.08.2016 Подмяна на тръбопроводи в цех 630 и Турбо генераторна станция
 • От 08.06.2016 до 29.07.2016Подмяна на 6 броя компенсатори Ду 900 на линии 402 и 602 в цех 630
 • От 08.06.2016 до 18.08.2016 Ремонт на поз. 111А и 111Б - котел утилизатори
 • От 25.05.2017 до 26.09.2017 Цех 640. Монтаж на резервни гранулатори ВВГ-500
 • От 25.05.2017 до 16.09.2017 УКР 2017 в цех 630 - технологично оборудване
 • УКР 2018 в цех 670/675 - технологично оборудване
 • От 25.06.2018 до 24.09.2018 Подмяна на тръбопровод за горещ газ - линия 602 и 616 в цех 630
 • От 23.08.2018 до Подмяна на помпи поз. Н-35/3 и поз. Н-36/1 в цех 630
 • От 10.07.2019 Ревизия на котли – утилизатори поз.111А/Б в цех „Амоняк“.
 •  От 10.07.2019 Ремонт на технологично оборудване в цех „Азотна киселина“
  и цех „Турбогенераторна станция“ 
 • Подмяна на долен тръбен блок на економайзер Э-21 в цех "Азотна киселина"
 • Демонтаж и монтаж на стопорен клапан на парова турбина ПП-8.6-39/16/6 в цех "Турбогенераторна станция"
 • Демонтаж и монтаж на диафрагми в цех "Пароразпределение и ВиК" за метрологична проверка
 • Ревизия на котли – утилизатори поз. 111А/Б в цех „Амоняк“
 • Ревизия и ремонт на технологичното оборудване в корпус 154 /Натриев нитрат/ на цех "Азотна киселина"
 • Ревизия и ремонт на технологичното оборудване в цех "Азотна киселина"
 • Цех 630/"Азотна киселина.Блок 306. Ново пневматично управление на отсекатели поз. HCVS13.3 r HCVS13.4, ПП20191022_1443_305-HCVSA13_3, ПП2019_1444_305-HCVSA13_4
 • Ревизия и ремонт на технологичното оборудване в Неутрализационна станция /НС/
 • Демонтаж и монтаж на тарелка на поз. 301 за нанасяне на АКП
 • Демонтаж и монтаж на диафрагма за природен газ поз. F312 в склад за течен амоняк
 • Цех Азотна киселина. Подмяна на импулсни линии поз 1Р106 и F111_1
 • Ремонт на киселинни хладилници в цех "Азотна киселина" 151"
 • Ревизия и на дренаж на котел-утилизатор поз. 111Б - цех 608
 • "Демонтаж и монтаж на обратен клапан към К-47 - цех 630
 • Демонтаж и монтаж на заглушки в блок 9 - цех 630"
 • Възстановяване на компрометирани заварки и наваряване язви на поз. 111Б
 • "Демонтаж и монтаж на Диафрагма F107_D - цех 841