гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

CONTOUR GLOBAL

 • От 23.02.2016 до Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на енергиен арогенератор ЕП 670/140
 • От 26.04.2016 до 29.07.2016 Строително ремонтни дейности по Циркулационна охладителна система ЦОС в Електроцентрала Контур Глобал Марица Изток 3
 • От 29.05.2017 до 05.10.2027 Ремонт на шлакоотделителна система /ШОС/ на бл. 3 и бл. 4. Ремонт на вентилатори  /ВВ и ВРГВ/ на бл. 3 и бл. 4. Ремонт на ИВП, въздуховоди и газоходи на бл.4
 • От 09.06.2017 до 21.08.2017 Изработка и доставка на резервни части за ремонт на котелно оборудване / ППС, ЕФ, КПСВ ( комбиниран питател за сурови въглища), ИВП/
 • От 27.07.2017 до 02.10.2017 Планов ремонт на ППС Блок 1 /10-40 /
 • От 06.11.2017 Текуща поддръжка на гумено лентови транспортьори, ВС и Дробилки
 • От 16.04.2018 до 16.04.2019 Изработка и доставка на резервни части за ремонт на газозаборни глави /ГЗГ/ и газозаборни шахти /ГЗШ/ на котлоагрегат ЕП 670-140
 • От 18.07.2018 до 01.10.2018 Резервни части за Дробилка ІІ-ра степен ВС
 • От 27.02.2019 до 12.03.2019 Изработка и доставка на резервни части на газо заборна шахта ГЗШ
 • От 19.04.2019 до 30.07.2019 Ремонт на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4
 • От 28.06.2019 до 28.06.2020 Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на КА ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1 – ДЯСНО: ППС-50, ППС-60, ППС-70 ППС-80 на Котел 1
 • От 19.12.2019 до 10.02.2020 Изработка и доставка на резервни части - елементи от
  корпус ГЗШ 30 на Котел 3
 • От  26.02.2020 до 27.11.2020 Изграждане на с-ма за аварийно събиране на маслото от електрофилтър
 • От 10.06.2020 до Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на блок 2 и блок 3 Изработка на решетки за охладителни кули
 • От 24.06.2020 ЕФ/Тръба водеща електромагн. стръскване
 • От 18.08.2020 Изработка на резервни части за Бридова Горелка