гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

Сертификати

Дружеството притежава различни сертификати и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.


certificate

Интегрирана система за управление по международните стандарти - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001


ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

certificate

Камара на строителите в България (КСБ) - Група I, Група III, Група V


certificate

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН


certificate

Сертификат за Производствен Контрол, съгласно EN 1090 и EN ISO 3834