гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

Инжeнеринг

  • Изработка на CNC програми за разкрой и рязане на ламарина с различна дебелина, форма и размери.
  • Подготовка на сдатъчна документация
  • Контрол на качеството
  • Обезпечаване на необходимата проектна документация