BG
 

Изпълнение на СМР за изграждане на Зона 2 към проект "Транспорт на сурово брашно до складови силози 3 и 4"

Изработка, доставка и монтаж на 15 116 кг. метални конструкции и монтаж на

69,3 кв. м решетъчни скари и стъпала.

Монтаж  на стоманени парапети с височина до 2.00 метра за МК; монтаж на решетъчни скари и стъпала; монтаж редлер, събиране на верига на редлер, опъване, центроване; Фиксиране и центроване на Редлера в работно положение; Монтаж и нивелиране на метална кострукция, заваряване на елементи на метална конструкция;

Монтаж на оборудване към ръкавни филтри, монтаж на вентилатори с опори, ел. двигатели, шумозаглушители, комин след вентилатори, Центроване на вентилатори и ел.двигатели, нивелиране и монтаж на ръкавни филтри. Монтаж обслужващи площадки и моряшки стълби към ръкавни филтри.

Монтаж на винтов транспортьор за транспортиране на сурово брашно, верижни транспортьори и вибропитатели /производство на DI MATEO/

Меню