BG
 

Компанията

Основен предмет на дейност на "Техноинженеринг" EООД  е монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, производство на изделия и резервни части за тях. Производство и монтаж на метални конструкции, резервоари, силози. Височинен монтаж и услуги по алпийски метод.

Основавайки се на продължителен практически опит и разчитайки на висококвалифициран инженерно-технически персонал, предлагаме подходящи решения, адаптирани към индивидуалните нужди, изисквания и възможности на Възложителя, независимо от обема и сложността на работа.

Техноинженеринг ЕООД има собствена производствена база за производство на метални конструкции, резервоари, резервни части и тръбопроводи. Базата е оборудвана с високотехнологични машини с цифрово програмно управление на водещи производители за разкрой, рязане, заваряване, пробиване и механо-обработка.
Произвежданите изделия са съгласно внедрените стандарти за производствен контрол EN1090 и EN3834.

Меню