BG
 

Структура

"Техноинженеринг" EООД има изградена управленска структура, която в голяма степен способства за осъществяване на фирмените цели и за удовлетворяване потребностите на клиента.

Състои се от няколко основни отдела, ръководени от висококвалифицирани специалисти.

Меню