BG
 

Електро част

"Техноинженеринг" EООД  в направление „ЕЛЕКТРО“ е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката и строителството. Предлагаме цялостни технически решения включващи доставка на съоръжения, монтаж, пускови изпитания и въвеждане в експлоатация. Разполагаме със съвременни средства за монтаж и изграждане на електроинсталации, също така и технически средства за измерване и изпитване – мултицети, измерители на импеданс и заземления, мегаомметри, комбинирани прибори за изследване на ел.уредби, тестери, пробници и др. Техническия персонал притежава Лицензи и Атестати, издадени от оторизирани органи, даващи съответните права и възможности да извършват различни видове дейности по монтаж, наладка и пуск на елетросъоръжения.

Изграждане на цялостни електроинстанции на промишлени и граждански обекти

  • монтаж на кабелни трасета;
  • изтегляне, полагане, аранжиране и подвързване на захранващи и оперативни кабели;
  • асемблиране на електрически табла
  • изграждане на заземителни и мълниезащитни уредби;
  • изграждане на осветителни и контакни инсталации;
  • лабораторни измервания.

КИП и Автоматизация

  • изграждане на автоматизирани системи за управление на технологични процеси и модернизация на съществуващи такива;
  • избор, доставка и въвеждане в експлоатация на контролно измервателни прибори и средства за автоматизация;
  • проверка и настройка на системите за автоматично управление.

Меню