BG
 

Машинно - технологична част

Котелно оборудване

 • Ремонт и поддръжка на електрофилтри
 • Ремонт и поддръжка на ИВП
 • Ремонт и поддръжка на мелещ вентилатор
 • Ремонт и поддръжка на ППС
 • Изграждане, поддръжка и ремонт на всички видове тръбопроводни линии
 • Ремонт и подмяна на шлакодробилки
 • Ремонт на блокоочистващи инсталации (инслатации за химическа отчистка на водата БОИ)
 • Ремонт и поддръжка на димни вентилатори
 • Производство, монтаж и ремонт на обслужващи площадки

Монтаж и подмяна на технологично оборудване

 • Производство, монтаж и ремонт на резервоари, силози, бункери, ръкавни филтри, въздуховоди, газоходи и др.

Монтаж,ремонт и поддръжка :

 • електродвигатели,редуктори и задвижвания
 • мелници, трошачки
 • бъркалки, хомогенизатори, смесители
 • помпи
 • шнекове, редлери, транспортьори

Сяроочистваши инсталации

„Техноинженеринг” ЕООД извършва ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в СОИ. На територията на комплекс Марица изток, обхващащ ТЕЦ „Марица Изток 2”, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”.

Изработка , доставка и монтаж на елементи за сяроочистване

 • Поддръжка и ремонт на СОИ Реконструкция на дюзови нива
 • Подмяна на ламарина в компрометирани участъци до 30мм.
 • Ремонт и подмяна на бъркалки
 • Ремонт на помпи и редуктори
 • Ремонт и монтаж на тръбопроводи

Ремонт на съоражения за Въглеснабяване и пепелоизвоз

 • Монтаж, ремонт и поддръжка на комбинирано роторно съоражение КРС
 • Монтаж, ремонт и поддръжка на гумено лентови транспортьори ГТЛ
 • Монтаж, ремонт и поддръжка на валкови сита и дробилки
 • Изработка, доставка, монтаж, ремонт и обновяване пресипки, улей, бункери и др.
 • Изработка и монтаж на ролконосачи
 • Ремонт на редуктори

Ремонт на тръбопроводи за високо и ниско налягане

Изграждане на тръбопроводни линии от въглеродна и неръждаема стомана без ограничение в размера и височината на монтаж, чрез заваряване или фланцова връзка.

 • монтаж и настройка на промишлена арматура (винтили, клапани, разширителни съдове, компенсатори)

Меню