BG
 

Клиенти

06/10/2020
изработка, доставка и монтаж на два вида метални конструкции/стелажи"...
06/10/2020
Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на енергиен арогенератор ЕП 670/140......
06/10/2020
Изработка и доставка на носеща рама за задвижна група на ГТЛ на ЦПТ-2...
06/10/2020
одмяна на тръбопроводи в цех 630 и Турбо-генераторна Станция...
06/10/2020
Подмяна GRP тръбопроводи DN 250, PN 6 за окисляващ въздух с неръждаеми DN 200...
06/10/2020
Демонтаж на съществуваща стоманена конструкция и монтаж на нова стоманена конструкция......
06/10/2020
Услуги по ремонт на система пепелоизвозване Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп Изграждане дренаж пожарни помпи к 16...


Меню