гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), хидрошлакоотделител (ХШО) и въздухоаводи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)