Машинно-технологична част

  • Котелно оборудване
  • Ремонт на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз
  • Съоръжения и инсталации за сяроочистване
  • Монтаж и подмяна на технологично оборудване
  • Ремонт на тръбопроводи за високо и ниско налягане
 
 
Български | English

Меню