Дейности

 „Техноинженеринг” ЕООД притежава необходимата компетентност  за реализиране на инженерингови услуги включващи следните основни дейности:

Машинно-технологична част

 • Котелно оборудване
 • Ремонт на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз
 • Съоръжения и инсталации за сяроочистване
 • Монтаж и подмяна на технологично оборудване
 • Ремонт на тръбопроводи за високо и ниско налягане
 • Метални конструкции (Производство и монтаж)
 • Тръбопроводи и съдове под налягане

Електрическа част

 • Изпълнение на всякакви електроинсталации на сгради и съоръжения
 • Кабелоносещи системи (от охранни тръби и кабелни скари)
 • Вторична комутация
 • Окабеляване

КИП и А

 • Монтаж на импулсни линии
 • Обогреви
 • Прибори за измерване

Алпийски способ

Дружеството разполага с обучен персонал притежаващ атестати за извършване на СМР чрез въжен достъп, издаден от Асоциацията на работещите по алпийски способ АРАС.

 
 
Български | English

Меню