гр. Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов № 89
042/ 966 069
office@technoengineering.bg

Клиенти

03/02/2021
Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7...
+
06/10/2020
Демонтаж на съществуваща стоманена конструкция и монтаж на нова стоманена конструкция......
+
06/10/2020
изработка, доставка и монтаж на два вида метални конструкции/стелажи"......
+
06/10/2020
Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на енергиен аро...
+
06/10/2020
Изработка и доставка на носеща рама за задвижна група на ГТЛ на ЦПТ-2......
+
06/10/2020
одмяна на тръбопроводи в цех 630 и Турбо-генераторна Станция......
+
06/10/2020
Подмяна GRP тръбопроводи DN 250, PN 6 за окисляващ въздух с неръждаеми DN 200......
+
06/10/2020
Услуги по ремонт на система пепелоизвозване Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп ...
+